dilluns, 26 de febrer del 2018

Quadern de Gravats

                                                                  D'on venim

                                       Aquest quadern de gravats vol explicar trets de
                                       la identitat d'una branca de la mostra família.
                                                                    Els Torroella

                                       Els poemes de Rafael Santos Torroella, són el
                                       fil conductor d'aquesta narració gràfica.

                                       He volgut encadenar els seus poemes amb la
                                       terra i per explicar-ho he utilizat les parets de
                                       pedra seca que la gent de l'Empordà ha emprat
                                       per protegir els seus conreus.

                                       La vida et lliga a una terra i és aquesta la que
                                       t'acull en el teu últim viatge.

                                       Restem infinitament integrats en ella.


                                      Neus Soler

(Fotogravat)

(fotogravat)

(Aiguafort i collage)

(fotogravat)
(planxa metacrilat, punta seca i collage)

(fotogravat) 

(Aiguafort)

(fotogravat)

(Aiguafort i collage)


Neus Soler Moradell, 2017